Masa fresca con Shitake molido.


$ 10500
Dumpling de shitake